باباش

دوشنبه 6 آذر 1396 12:49 ق.ظ

نویسنده : مهدی

امسال دیدم یک گوشه ایستاده و فقط نگاه می کنه

نگاه که نه خیره شده، به دیگ آش ،به کسانی که اونو هم می زنند و نیت می کنند یادم هست پارسال همین موقع ها بود که دیدمش داشت دیگ آشو  هم می زد، نیت می کرد اشک تو چشماش جمع شده بود.

اما

اما امسال فقط خیره شده بود.
نگاهش همان نگاه خیره ی چند ماه قبلش توی بیمارستان بود به جنازه ی باباش.


+ کهنه نوشتهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 19 خرداد 1397 12:24 ب.ظ