سوال: امروز چه روزی بود ؟

جمعه 13 بهمن 1396 12:00 ق.ظ

نویسنده : مهدیبیست و پنج سالگیم مزه ی شربت  ایستگاه صلواتی ها رو میده، وقتی کفگیرشون
به ته دیگ رسیده و هی آب میبندن بهش.

جواب : تولدمدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 19 خرداد 1397 12:22 ب.ظ